Kolejka linowa na Śnieżkę wznowiła regularne letnie kursy