Broumov, Czechy. Polscy samorządowcy deklararują wsparcie Broumova w walce o ESK 2028